top of page

Rekeszérték, záridő, ISO

A zársebesség, rekeszérték, ISO érték hármasról a korábbi cikkekben már volt szó. Érintőlegesen az is elhangzott, hogy ezek milyen hatással vannak egymásra. De nézzük meg, hogy ez a három alapvető fogalom, hogyan szolgálja a fotóst.

A záridő értékétől függően, minél hosszabb ideig exponál a fényképező annál több, minél kevesebb ideig, annál kevesebb fény éri az érzékelőt, logikus tehát, hogy több fénynél világosabb, kevesebb fénynél sötétebb lesz az expozíciónk.

Ugyanez a logika áll fent a rekesznyílás esetében is, minél nagyobb rekesz esetén, több fény, kisebb rekesz esetén, kevesebb fény jut be az érzékelőre, adott idő alatt.

A kettőt tehát kombinálhatjuk. Mikor lesz a legvilágosabb a képünk? Természetesen akkor, ha a legnagyobb rekesznyílás mellett a leghosszabb ideig exponálunk. Valamint a legsötétebb? Ha a legkisebb rekesznyílással a legrövidebb ideig exponálunk.

Ha az expozíciót szeretnénk változatlanul megtartani, akkor amennyiben az egyik értéket növeljük, úgy a másikat csökkenteni kell és fordítva. Vagyis, ha emeljük a záridőt, a rekeszt csukni, ha csökkentjük a záridőt, a rekeszt nyitni szükséges.

Ezt azt jelenti, hogy megvilágítás szempontjából, mindegy, hogy nagy rekesszel rövid ideig exponálunk, vagy kis rekesszel hosszabb ideig, ugyanazt az eredményt fogja adni. Ezt nevezzük viszonossági törvénynek.

A rekesznyílással a mélységélességre is hatással vagyunk. Ez azt jelenti, hogy kis nyílás nagy mélységélességet, nagyobb nyílás kisebb mélységélességet eredményez. Ezért, a viszonossági törvényt úgy alkalmazzuk, hogy a kívánt mélységélességet is figyelembe vesszük.

tippek

Shutter speed ISO

Ha adott esetben nagyobb mélységélességet szeretnénk, akkor kisebb rekeszértéket kell beállítani, amitől sötétebb lesz a képünk. Ezért, hogy ezt a fényveszteséget kompenzáljuk hosszabb záridőt kell alkalmazni. Ez fordított esetben is működik, ha gyorsabb témát szeretnénk bemozdulás-mentesen megfotózni, akkor csökkenteni kell a záridőt, amihez növelni tudjuk a rekesznyílást

Mindig az adott szituáció, téma adja meg, hogy milyen beállítások mellett tesszük le a voksunkat. Érdemes a rekesznyílást beállítani elsőnek, majd a zársebességet hozzá (amennyiben manuálisan állítjuk be mindkettőt, természetesen ez nem ökölszabály, a sorrend tetszés szerint állítható). Amennyiben a beállított két érték együttesen nem ad megfelelő expozíciót, akkor nyúljunk a harmadik tényezőhöz, az ISO értékhez

Ha a beállításunk túl sötét, emeljük az ISO-t addig míg a kívánt eredményt el nem érjük.

Mindenkinek az egyéni ízlése szabja meg, hogy mit tart elfogadhatónak. Esetleg nagyobb zajt a fotón, vagy kisebb bemozdulást, vagy inkább nagyobb mélységélességet. 

donate button
bottom of page